1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Капли на холку от блох для кошек

капли на холку, 3 пипетки х 1 мл
капли на холку, 4 пипетки х 0,6 мл
капли на холку, пипетка, 0,4 мл
капли на холку, пипетка, 0,8 мл
капли на холку, флакон-капельница - 15 мл